Rouw & Verlies


Als je kind te maken heeft (gehad) met verlies en rouw

Helaas kun je kinderen niet beschermen tegen rouw, verlies en pijn. Wel kun je ze leren er mee om te gaan, ze troosten en ruimte geven om hun eigen ervaringen op eigen wijze te verwerken.

Rouw en verlies laten zich in verschillende situaties zien. Denk aan scheiding, verhuizing, overlijden van een huisdier, ernstige ziekte of een (naderend) overlijden.

In mijn praktijk help ik kinderen en jongeren om de draad weer op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis. Hoe? Door goed te luisteren, de situatie inzichtelijk te maken en praktische tips te geven. Ik geef ouders informatie over hoe kinderen rouwen en ik begeleid ze hierbij.

Als ouder kan het lastig zijn om met kinderen over het rouw en verlies te praten, zeker als je zelf ook verdriet hebt. Vaak weten ouders niet hoe ze het het beste kunnen aanpakken. Of hoe ze de ontstane situatie of gedrag het beste kunnen aanpakken. Is het gedrag van mijn kind normaal want ik maak me zorgen? Hoe help ik mijn kind in het rouwproces? Wat vertel ik wel en wat vertel ik niet? Deze vragen zijn vast herkenbaar.


Begeleiding voor je kind/gezin

Elke situatie is anders en vraagt om specifieke begeleiding. De nadruk kan liggen bij een kind, maar ook bij het gezin als geheel. Ik werk veel met "de KAART". De KAART is ontwikkeld door Janet Schmidt (www.janetschmidt.nl) en een prachtig hulpmiddel in gesprekken. De landkaart helpt om:

  • lastige onderwerpen bespreekbaar en tastbaar te maken
  • vanuit gedachtes ontdekken welke gevoelens en emoties hierbij horen
  • tot inzicht te komen dat iedereen op een andere manier met verlies om gaat. Dat is tevens een vertrekpunt waarmee ik jouw kind of gezin begeleid om deze verschillen van elkaar te zien. Te erkennen. En vervolgens samen te ontdekken hoe de verbinding weer tot stand kan komen.
meisje met teddybear

Signalen die een kind geeft

Kinderen rouwen anders dan volwassenen. Zo zie je bij kinderen hun verdriet vaak terug in het gedrag dat ze vertonen. Soms loop je dan als ouder vast of je ziet dat je kind vastloopt in het rouwproces. Bijvoorbeeld doordat een kind het verdriet weg stopt, lange tijd een negatieve houding heeft, agressief gedrag vertoont of zich erg verantwoordelijk opstelt voor andere gezinsleden. Dan is het fijn om samen met een rouwdeskundige hier over te praten.